Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Mình là Mạc Văn Minh sinh năm 1987, còn bà xã tương lai của mình là Nguyễn Thị Hiên, bằng tuổi mình.Bọn yêu nhau cũng mới được gần 2 năm.

Mình và bà xã tương lai của mình quen nhau là do tình cờ có người giới thiệu. Bọn mình sẽ tổ chức đám cưới vào 2/1/2012 dương lịch. Mình đang rất mong đến ngày đó, để được đón một nửa của mình về.

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ


Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ


Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ


Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Tình yêu tình cờ

Facebook Comment

Leave a Reply