Quốc Đại – Kim Thoa

Quốc Đại – Kim Thoa

Cô dâu xinh tươi bên chú rể, trọn đời bên nhau, tình yêu đôi bạn đã trau nhau 10 năm rồi. Ngày hạnh phúc: 28-07-2013 ( nhằm ngày 21-06 Âm Lịch). Chú rể: Quốc Đại – Cô dâu : Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Chú Rể: Quốc Đại – Cô dâu: Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Quốc Đại - Kim Thoa

Facebook Comment

Leave a Reply