Phi Long – Đồng Oanh

Phi Long – Đồng Oanh

Chú rể áo lính Phi Long cùng cô dâu Đồng Thị Kim Oanh. Câu chuyện tình yêu của họ như có sắp đặt trước, hai người đến với nhau rất tự nhiên. Chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc, trọn đời bên nhau đến đầu bạc răng long.

Phi Long - Đồng Oanh

Phi Long - Đồng Oanh

Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh
Phi Long - Đồng Oanh

Facebook Comment

Leave a Reply