Minh Luân – Thanh Thảo

Minh Luân – Thanh Thảo

Chú rể Minh Luân cùng cô dâu Thanh Thảo: Ngày hạnh phúc 24-11-2012. Tình yêu của họ thật tinh khiết, thơ ngây như thuở ban đầu. Một Album cưới đầy lãng mạng, hạnh phúc, hồn nhiên….nhiều cảm xúc.

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo


Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo


Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Minh Luân - Thanh Thảo

Facebook Comment

Leave a Reply