Kiễng chân lên mới vừa

Kiễng chân lên mới vừa

Trong phiên tòa xử một vụ hiếp dâm, luật sư bảo vệ cho bị cáo hỏi cô gái bị hiếp.

– Cô nói, cô đang đi trên đoạn đường vắng thì bị cáo bất ngờ ôm cô và đẩy vào tường hiếp, đúng không?

– Vâng, đúng.

– Như vậy là hiếp đứng? Đúng không!

– Vâng, đúng.

– Cô cao bao nhiêu?

– Khoảng mét tư.

– Cô cao mét tư mà bị cáo cao hơn mét bảy làm sao hiếp đứng được?

– Thì tôi kiễng chân lên.

– !!!!!

Khoai sưu tầm

Facebook Comment

Leave a Reply