Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Hai vợ chồng mình đều đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên ngày 21/1 vừa qua chúng mình quyết định thực hiện bộ ảnh này tại đây. (Ảnh dự thi tại Ngôi Sao)

Mình tên là Nguyễn Thị Lý (1989), còn ông xã mình là Phạm Bá Sỹ (1984). Hai vợ chồng mình đều đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội nên ngày 21/1 vừa qua chúng mình quyết định thực hiện bộ ảnh này tại đây.

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ


Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ


Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Em đã tìm thấy anh, ngốc yêu ạ

Facebook Comment

Leave a Reply