Đình Văn – Phạm Thanh

Đình Văn – Phạm Thanh

Trân trọng thông báo : Ngày 20/4/2013 (tức ngày 11/3/2013 âm lịch ) Phạm Thanh và Đình Văn sẽ tổ chức lễ cưới tại TT Quất Lâm – Giao Thủy – Nam Định . Thân mời các Anh/chị/em và các bạn về dự chung vui ♥..!!!

Vận may đối đáp thành song hỷ,
Cờ hổ, đèn quân kết vợ chồng.

 Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn


Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Phạm Thanh và Đình Văn

Facebook Comment

Leave a Reply